PPM is een afkorting van “Parts Per Million”. In het Nederlands betekent dit “Deeltjes per miljoen”. PPM is gewoon een meeteenheid, net zoals percentage. In het geval van een percentage is het een verhouding van één deel per honderd. Een PPM is een eenheid van een bepaalde stof per miljoen eenheden van een andere stof.

Een PPM waarde geeft aan hoeveel deeltjes er per miljoen deeltjes aanwezig zijn in een vloeistof. Je kan bijvoorbeeld een PPM meting doen van voedingsstoffen in de bodem of het groeimedium van planten. In dit geval is de PPM waarde een maat voor de concentratie van de voedingsstof die je aan de planten geeft.

Het is een manier om kleine hoeveelheden opgeloste voedingsstoffen in water te meten. PPM meet niet het type oplosbare stof in water, alleen de totale hoeveelheid. Als een plant wordt overspoeld met bepaalde oplosbare stoffen die zij niet aankan, kunnen de wortels vast komen te zitten en geen voedingsstoffen meer opnemen.
Daarom is het meten van PPM erg belangrijk. Een hoge PPM kan leiden tot verbranding van voedingsstoffen. PPM worden gemeten met een TDS- of EC-meter.

Houd er rekening mee dat water uit de kraan ook een PPM waarde heeft. Meet daarom eerst het water waarin je de voedingsstoffen wilt oplossen. Wanneer de PPM te hoog is (bijvoorbeeld 400 PPM) dan is het beter om het water te filteren voordat je er voedingsstoffen in oplost.

Wat is TDS?

TDS staat voor Total Dissolved Solids (totaal opgeloste vaste stoffen), terwijl EC staat voor Electrical Conductivity (elektrische geleidbaarheid). Beide meten effectief PPM, hoewel EC-meetapparaten wat wiskunde vereisen om hun eenheden om te rekenen naar PPM. Zorg ervoor dat de TDS- of EC-meter gekalibreerd is om er zeker van te zijn dat de metingen nauwkeurig zijn.

Wat is het verschil tussen PPM en TDS?

De PPM geeft aan hoeveel deeltjes opgelost zijn in een vloeistof en de TDS meet de onopgeloste stoffen. Met een TDS meter kan je meten hoeveel deeltjes per miljoen onopgelost zijn. Hoe meer deeltjes onopgelost zijn hoe minder schoon het drinkwater is. Gemiddeld heeft het drinkwater in Nederland een TDS-waarde van tussen de 100 en 250.

Waarom TDS meten?

Een hoog TDS niveau in water bijvoorbeeld betekent dat er veel onopgeloste stoffen in zitten. Dit kan leiden tot kalkaanslag in leidingen en apparaten, waardoor de levensduur wordt verkort. Wanneer je de TDS-waarde weet kan je eventueel waterontharder gebruiken. Wat TDS niet meet is verontreinigingen. De TDS-waarde verteld niet of het water uit de kraan gezond is. Een TDS meter geeft alleen aan hoeveel opgeloste deeltjes er in het water zitten, het vertelt niet wat die deeltjes zijn en of ze schadelijk zijn voor de gezondheid.