In veel sectoren worden pH-meters gebruikt zoals bijvoorbeeld voor het water in een aquarium of in de landbouw. Sommige gebruiken een pH-meter op dagelijkse basis en andere af en toe. Het is belangrijk dat een pH-meter nauwkeurig meet, want dit kan gevolgen hebben voor de vissen in een aquarium of de mate waarin gewassen in de landbouw meststoffen opnemen bijvoorbeeld. Om je pH-meter in top conditie te houden is reiniging en onderhoud van pH-meters essentieel.

Hoe reinig je een pH-meter en elektroden?

De reiniging en het onderhoud van pH-meters is belangrijk voor de accuraatheid van metingen en de levensduur van het apparaat. De elektrode van een pH-meter bevat een sensor waarmee je de pH-waarden meet. Deze pH sensor is erg gevoelig en beschadiging kan leiden tot afwijkingen in de metingen. Het beste is om na elk gebruik van de pH-meter de pH sensor af te spoelen met gedemineraliseerd water zodat er geen resten achterblijven. Daarna droog maken met een tissue. Vermijd direct contact. Zit er toch nog vuil op de elektroden, maak deze dan schoon. Leg de elektrode voor een paar minuten in een reinigingsoplossing en spoel af met gedemineraliseerd water. Bewaar de pH sensor vochtig tenzij anders beschreven is in de handleiding van de pH-meter. Gebruik hiervoor geen water maar bewaarvloeistof.

Waarom bewaarvloeistof gebruiken?

De pH sensor van een pH-meter kan je het beste bewaren door bewaarvloeistof in de beschermdop te doen. Deze vloeistof zorgt ervoor dat de referentie stabiel blijft en de levensduur van de elektrode verlengt. Wanneer je iets anders gebruikt zoals zuiver water bijvoorbeeld, wordt de chemie van de referentie veranderd. Hierdoor kan de elektrode kapot gaan. Gebruik daarom nooit gedemineraliseerd water voor het bewaren van elektroden.

IJkvloeistoffen en kalibreren pH-meter

Voor het kalibreren van een pH-meter gebruik je ijkvloeistoffen (kalibratievloeistof ). Welke ijkvloeistof nodig is hangt af van de verwachte pH van het monster. Welke ijkvloeistoffen je nodig hebt hangt af van je pH-meter. Raadpleeg de handleiding van je meter. Let wel op dat je ijkvloeistoffen niet kan hergebruiken! Gebruik dus voor elke kalibratie nieuwe vloeistof. Hoe vaak je een pH-meter kalibreert hangt af van hoe vaak de meter wordt gebruikt en hoe accuraat de meting moet zijn. Kalibreer de meter ook wanneer de elektrode nieuw is of lang niet is gebruikt.

Elektroden vervangen

Wanneer de metingen onstabiel zijn, is het tijd om de pH-meter te kalibreren. Voor de meest nauwkeurige metingen kalibreer de meter voor elk gebruik. Wanneer de pH-meter niet goed kalibreert kan het zijn dat de elektroden aan vervanging toe zijn. Dit kan je eenvoudig testen door eerst de waarde van frisdrank te meten (2,7-3,9) en dan een basisch schoonmaakmiddel (10,1). Wanneer de meting langzaam omhoog gaat is het tijd om de elektroden te vervangen.